BIO KMETIJA MAROLT Širok izbor ekološko pridelane hrane

Smo družinska kmetija, ki se ukvarja s pridelavo bio izdelkov rastlinskega in živalskega izvora. Kmetovanje je v naši družini že tradicija, ki jo želimo ohranjati. Že od vsega začetka kmetujemo po ekoloških načelih, v letu 2009 pa smo se vključili v ekološko kontrolo.

NAŠA PONUDBA Proizvodi rastlinskega/živalskega izvora

Proizvodi rastlinskega izvora:
PŠENICA, KROMPIR, PIRA, RŽ, SOJA, AJDA, KORUZA

Proizvodi živalskega izvora:
KONJI, GOVEDO, KOKOŠI

PRODAJA IZDELKOV Kje lahko kupite naše izdelke?

Redno prodajo naših izdelkov imamo na voljo vsak petek v popoldanskem času in sicer na lokaciji:

Zdenska vas 13
1312 Videm - Dobrepolje.

POPUST / DOSTAVA Ob večjih količinah nudimo popust

V kolikor bi želeli naročiti večjo količino naših pridelkov, nam pišite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličite na telefonsko številko 041 325 617.

Dogovorili se bomo o možni dobavi, popustu in dostavi pridelkov.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. V dobro pripravljenih tleh se razvijejo krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih živali lažje upirajo škodljivcem in boleznim. Na ekološki kmetiji pridelamo kakovostno krmo, ki ob ustreznih bivanjskih razmerah, prilagojenim potrebam živali, prispevajo k dobremu počutju in zdravju živali in s tem h kakovostni prireji mesa, mleka, jajc.

Povpraševanje po ekološko pridelanih živilih se je zaradi vedno večjega zavedanja potrošnikov za zdravstvena, okoljevarstvena vprašanja ter vprašanja glede zaščite živali, močno povečalo. Prve kontrolirane ekološke kmetije so se v Sloveniji pojavile leta 1998 in od takrat, njihovo število iz leta v leto narašča, saj delež ekološko obdelanih površin danes dosega 4% vseh kmetijskih površin v Sloveniji. K temu je prispevalo tudi kontinuirano spodbujanje in pospeševanje ekološkega kmetijstva s strani države.

Ekološki kmetje pri svojem delu upoštevajo zakonitosti narave. S pomočjo dela, odkrivanja starih znanj in številnih novih spoznanj, je bilo mogoče postaviti pravila, ki določajo ekološke pridelke in živila. Kmetije izpolnjujejo zahteve, določene z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007, Uredbo komisije (ES) št. 889/2008 in Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014). Poleg izraza "ekološko kmetijstvo", se v splošni rabi jezika uporabljajo tudi izrazi "biološko".

 

Cilji ekološkega kmetijstva

Ekološko kmetijstvo ne pomeni le prepoved uporabe pesticidov in umetnih gnojil, temveč tudi:

  • ohranjanje rodovitnosti tal,
  • sklenjeno kroženje hranil,
  • ustrezno rejo in krmljenje,
  • pridelava zdravih živil,
  • zaščito naravnih življenjskih virov,
  • minimalno obremenitev okolja,
  • varovanje okolja in biološke raznovrstnosti,
  • varstvo energije in surovin,
  • ...

 

Kaj ekološki kmet sme in česa ne?

Ekološki kmet mora imeti več razumevanja in znanja za pravilno kmetovanje po ekoloških smernicah. Kaj ekološki kmet sme in česa ne, natančno določa Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, Uredba komisije (ES) št. 889/2008, Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014) in zajema tako rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, kot tudi predelavo, pravilno označevanje ekoloških pridelkov oz. živil in sistem kontrole.

Rastlinski izvor proizvodi rastlinskega izvora

Živalski izvor proizvodi živalskega izvora

CERTIFIKAT

Certifikat je uradni dokument, ki ga izda kontrolna organizacija, s katerim potrjuje skladnost pridelave živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.
Certifikat izda s strani MKGP pooblaščena institucija Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor (SI-EKO-001).

Certifikat, pridobljen s strani pooblaščene institucije, je pogoj za EKOLOŠKO kmetovanje.

 

Spletna stran za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Z uporabo naših strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Želim izvedeti več